The Opinions of Chemistry Teachers on Application of Chemistry Curriculum

  • Orhan ERCAN
Keywords: Education Program, Chemistry Instructor, Teachers' Opinions, Chemistry Curriculum

Abstract

Kimya dersi yeni öğretim programı 2007 yılından itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Öğretim programlarının en önemli paydaşı olan öğretmenlerin öğretim programları ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesi önemlidir. Bu bakımdan araştırmacı tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçek, MEB tarafından düzenlenen 279 numaralı kimya dersi öğretim programları kursuna Türkiye’nin her şehrinden katılan 99 kimya öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğe faktör analizi uygulanmış ve dört faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerine ilişkin öğretmen görüşleri sıklık ve yüzde olarak verilmiş, ayrıca cinsiyet, okul türü, unvan ve hizmet süresi değişkenlerine göre öğretmenlerin görüşleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin ölçme değerlendirme konusunda bazı eksikliklerinin olduğu, içerik kazanımlarının öğretmenlerce büyük oranda anlaşıldığı, 10. sınıf konularının yoğun olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğretim programının yapısı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş, unvan, okul türü ve hizmet süresi değişkenleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Published
2011-12-15
Section
Articles