Analojilerle Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Elektrik Akımı Konusundaki Anlama Düzeyi ve Başarıya Etkisi

  • Ayşe SERT ÇIBIK Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
  • Necati YALÇIN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
Keywords: Analoji, Proje Tabanlı Öğretim, Mevcut Öğretim, Elektrik Akımı, Başarı, Anlama Düzeyi

Abstract

Bu çalışmanın amacı, elektrik akımı konusunun Analojilerle Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğretim (ADPTÖ) Yöntemine göre öğretilmesinin fen bilgisi öğretmen adaylarının başarıları ve anlama düzeylerindeki değişimi tespit etmektir. Çalışmada, “eşitlenmemiş kontrol gruplu seçkisiz desen” ile “betimsel analiz tekniği” kullanıldı. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören iki şubeden biri deney, diğeri kontrol grubu olarak seçildi. Elektrik akımı konusu; deney grubuyla ADPTÖ yöntemine göre, kontrol grubuyla Mevcut Öğretim (MÖ) yöntemine göre işlendi. Uygulanan Elektrik Akımı Kavram Testi’nin analizi sonucunda; elektrik akımı konusunda deney grubu başarısının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu, başarının cinsiyet değişkenine göre değişiklik göstermediği bulundu. Bununla beraber deney grubu anlama düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek seviyelere kadar çıktığı tespit edildi.

Published
2013-09-15
Section
Articles