Effectiveness of a Professional Support Program Related to Project Based Instruction (PBI) on Science and Technology Teachers' Needs

  • Miraç AYDIN
  • Salih ÇEPNİ
Keywords: Project-Based Instruction (PBI), Needs Assessment, In-Service Training Course, Teachers’ Continuous Professional Development (CPD) Model

Abstract

Bu çalışmada, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğretim Yöntemini (PTÖY) sınıflarında etkili bir şekilde kullanılabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimi (ÖSMG) modeli uyarınca profesyonel bir destek programı geliştirilmiştir. Destek programı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada öğretmenlere PTÖY konusunda bir hizmet içi eğitim kursu verilmiş ve bu öğretmenlerin üniversitede görev yapan akademisyenler danışmanlığında 7 grup halinde taslak projeler hazırlamaları sağlanmıştır. Bu aşamaya 14 Fen ve Teknoloji Öğretmeni katılmıştır. İkinci aşamada ise birinci aşamaya katılan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinden gönüllü olarak seçilen 5 öğretmenin öğrencilerine proje hazırlatmaları ve bu süreçte araştırmacılar tarafından danışmanlık yapılması sağlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Destek programından önce uygulanan mülakat, öğretmenlerin PTÖY ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek, her bir aşama sonrasında uygulanan mülakatlar ise ihtiyaçların giderilme durumlarını tespit etmek için kullanılmıştır. Nitel veriler NVivo 8.0 paket programı ile analiz edilirken, nicel veriler ise proje puanları ve frekanslar belirlenerek sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, destek programının Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin PTÖY ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda PTÖY konulu hizmet içi eğitim uygulamaları bu çalışma kapsamında kullanılan ve akademisyenler ile öğretmenlerin işbirliği halinde çalışmasını sağlayan model doğrultusunda genişletilmesi gerektiği önerilmiştir.

Published
2011-12-15
Section
Articles