Comparative Analysis of Science Education Systems of Turkey and Canada

  • İlknur GÜVEN
  • Ayla GÜRDAL
Keywords: Comparative Education, Science Education in Turkey, Science Education in Canada, 2005 Science and Technology Program, Ontario 1998 Science and Technology Curriculum

Abstract

Bu araştırma Türkiye ve Kanada (Ontario) fen eğitimini ve ilköğretim okulları II. Kademe‟de uygulanan fen programları arasında farklar olup olmadığını araştırmak, farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmak için karşılaştırma yapmak amacıyla yapılmıştır. Her iki ülke fen eğitim sistemleri karşılaştırılırken Türkiye ve Kanada (Ontario) fen ve teknoloji eğitimi “amaçlar” açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, Türkiye 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı (FTDÖP ) ve Ontario, 1998 Fen ve Teknoloji Müfredatı (OFTM) yapı, öğrenme alanları ve öğretilmesi hedeflenen üniteler ve öğretilmesi hedeflenen ünitelerden Işık (FTDÖP) ve Optik (OFTM) ünitesinin okutulduğu sınıf, ünite içeriği ve öğrenci kazanımları açısından benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuştur. FTDÖP ve OFTM arasında yapılan karşılaştırma neticesinde FTDÖP‟nın 412 sayfalık bir doküman olması, OFTM‟nın ise 110 sayfadan oluşması ve FTDÖP nın OFTM programına göre daha ayrıntılı olması dikkati çeken ilk farklılıklardır. FTDÖP yedi öğrenme alanından, OFTM ise beş öğrenme alanından oluşmaktadır. FTDÖP‟nda sarmallık ilkesi benimsenmişken, OFTM‟nda ise bu ilke gözetilmemiştir. Işık ünitesinin bulunduğu sınıf seviyesi, öğrenme alanları ve öğrenci kazanım sayısı bakımından da her iki program arasında farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkların yanında; FTDÖP‟nda yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının esas olarak alınması, öğrenci merkezli öğretiminin savunulması, programının vizyonunun, fen ve teknoloji okuryazarlığı olarak belirlenmesi, bilimsel süreç becerilerini ve Bilim-Teknoloji- Toplum-Çevre ilişkisinin ön plana çıkarılması, öğretimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasının önerilmesi, öğrenci çeşitliliğinin dikkate alınması yönünden OFTM ile paralellik gösterdiği görülmüştür.

Published
2011-12-15
Section
Articles